ลักษณะของน้ำที่สามารถนำมาใช้ในการผสมคอนกรีต

ลักษณะของน้ำที่สามารถนำมาใช้ในการผสมคอนกรีต

ข้อกำหนดของรายการก่อสร้างมักจะระบุไว้ว่าน้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตจะต้องเป็นน้ำที่ สะอาด ปราศจากสีและกลิ่นและสามารถนำมาดื่มได้ เพื่อไม่ต้องการให้อาคารบ้านเรือนเกิดการแตกร้าวหรืออาจจะหนักจนถึงขั้นวิบัติได้ 

ลักษณะของน้ำที่นำมาใช้ในการผสมคอนกรีต 

น้ำที่เลือกใช้ผสมคอนกรีตควรเป็นน้ำที่สะอาด สะอาด ปราศจากสีและกลิ่นและสามารถนำมาดื่มได้ เช่น กรด ด่าง น้ำมัน และสารอินทรีย์อื่นๆ เพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อคอนกรีตและเหล็กเสริม โดยส่วนใหญ่น้ำประปาและน้ำจืดธรรมชาติจะไม่มีส่วนผสมของน้ำทิ้งจากอาคาร บ้านเรือน หรือจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งถือได้ว่าเป็นนําที่มีคุณภาพดีที่จะนำมาใช้ผสมคอนกรีต ในส่วนของน้ำทะเลนั้นจะมีเกลือของโซเดียม (NaCl) ละลายอยู่ประมาณ 3% (35,000 PPM.) แม้สามารถใช้ผสมเทคอนกรีตได้ แต่ก็ทำให้กําลังต้านทานแรงอัดของคอนกรีตลดลงถึง 10 – 20% แต่ถ้าน้ำมีเกลือของโซเดียม เกิน 5.0% ก็จะทำให้กําลังคอนกรีตลดลง 3% ดังนั้นไม่ควรนำน้ำทะเลมาผสมคอนกรีต นอกจากนี้ไม่ควรใช้น้ำทะเลในงานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพราะจะทาให้เหล็กเสริมเป็นสนิมและผุกร่อนได้โดยง่าย สำหรับงานก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กในน้ำทะเลควรมีคอนกรีตหุ้มเหล็กเสริมอย่างน้อย 7 เซนติเมตร

หน้าที่ของน้ำที่ใช้ผสมคอนกรีต 

น้ำมีหน้าที่หลายประการในการผสมคอนกรีต โดยหน้าที่ที่สำคัญ ได้แก่

  • เคลือบวัสดุมวลรวม 

 น้ำจะทำให้วัสดุมวลรวมเปียก เพื่อให้ปูนซีเมนต์เข้าเกาะได้โดยรอบ และยึดจับตัวกันได้เป็นอย่างดี

  • หล่อลื่นวัสดุมวลรวมทำให้เกิดความเหลว 

 เมื่อคอนกรีตมีความเหลวจะสามารถเทได้ โดยสามารถกรถทุ้งหรือเขย่าในเข้ารูปแบบหล่อให้เป็นลักษณะรูปต่างๆ

  • ทำปฏิกิริยาทางเคมีกับปูนซีเมนต์

เมื่อน้ำมีการทำปฏิกิริยาเคมี จะทำให้ผงซีเมนต์ติดอยู่กับวัสดุมวลรวม โดยจะมีลักษณะกลายตัวเป็นวุ่น ซึ่งสามารถช่วยประสานผิวระหว่างวัสดุผสมให้เกาะยึดตัวแน่นเมื่อมีการแข็งตัว สำหรับสารที่เจือปนอยู่ในจะทำให้คุณภาพคอนกรีตเสียไป ได้แก่ พวกฝุ่นหรือผง (SILT ) น้ำมัน กรด ด่าง เกลือต่างๆ และน้ำทิ้งจากอาคาร บ้านเรือน หรือจากโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้นทั้งนี้ หากคุณสนใจซื้อคอนกรีตมาใช้งาน เราแจ้งว่า คอนกรีตผสมเสร็จ ราคาคิวละ 1300-1400 บาท โดยคอนกรีตผสมเสร็จ ราคาคิวละ 1300-1400 บาท คุณจะสามารถนำไปใช้กับการเทถนน เทที่จอดรถ เทลานตลาด และเทพื้นโรงงาน โกดัง เป็นต้น

About the Author

You may also like these

No Related Post