February 24, 2021

Lifestyle

เปรียบเทียบระหว่างตู้อบยูวีกับการใช้แอลกอฮอล์เจลล้างอะไรดีกว่ากัน

หลายคนอาจรู้กันดีอยู่แล้วว่าปัจจุบันโลกใบนี้ของเรามีเชื้อโรคจำนวนมาก โดยเชื้อโรคแต่ละชนิดก็ล้วนแล้วแต่มีอานุภาพร้ายแรง อาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อลูกรักได้หากไม่มีการฆ่าเชื้อโรค อย่างไรก็ดีด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยนั้น ได้ส่งผลให้เกิดเครื่องมือจำนวนมากสำหรับฆ่าเชื้อโรค ไม่ว่าจะเป็นตู้อบยูวีหรือแอลกอฮอล์เจล หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่อยากให้ลูกน้อยมีสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยและปลอดโรคต่างๆ คงกำลังคิดหนักใช่หรือไม่ว่าจะเลือกสิ่งใดให้ลูกดี ซึ่งการเลือกสองสิ่งสามารถเปรียบเทียบกันได้ ดังนี้   ตู้อบยูวี  1.สามารถฆ่าเชื้อโรคได้หลากหลาย  สำหรับข้อดีของตู้อบ UV คือสามารถฆ่าเชื้อโรคได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเชื้อไข้หวัดธรรมดา